Địa chỉ: Số nhà 23-S3 khu đô thị Hà Tiên – Phường Liên Bảo – Thành Phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (+84-211) 2248 666

Email: hikari.jv.edu@gmail.com hoặc tomorrow166@yahoo.com.vn